Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015

ishsnika8520/ 20 jula, 2017/

Кључни елементи стандрада ISO 9001:2015 су:

Correct! Wrong!

Одељак 5 у стандарду ISO 9001:2008 Одговорност руководства сада постаје Лидерство. Од највишег руководства се захтева да покаже да оно учествује у кључним активностима QMS, а не да само обезбеди да се ове активности дешавају. То значи да постоји захтев да се највише руководство укључи у функционисање свог QMS.

Correct! Wrong!

Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015
Čestitam!
Niste učili dovoljno
uzzzz

Share your Results:

Share this Post