Тестирање за Програм за графо-аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel

https://docs.google.com/forms/d/19oO82Us_AWeBL0CRcInmj6nsdX4eyzsTxEV4QorPkKI/edit?usp=drive_web