КМЕ

Континуирана едукација здравствених радника и сарадника Србије

 

Поштовани,

Добродошли на програме континуиране едукације (online тестове) здравствених радника и сарадника у Србији, који су акредитовани од стране Здравственог савета Србије, Одлуком о акредитацији програма континуиране едукације број:153-02-3942 / 2017-01 од 29.12.2017. године (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), а у организацији Завода за јавно здравље Врање.

Циљна група за сва три програма: лекари, фармацеути, стоматолози, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, фармацеутски техничари. Број поена по програму: 5. Цена сваког теста је 500 динара.

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ:

1. Програм за графичко -аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel (Евиденциони број А-1-1186/18)

Едукативни циљ програма: Корак по корак приказ коришћења програма Microsoft Excel у циљу побољшања израде пословне документације и унапређења процесa рада, бољег управљања информацијама и подацима (кроз праћење пословања на основу чињеница, праћења процеса, остварења постављених циљева) и лакшег доношења важних одлука, планирања даљег пословања.
Учесници ће моћи дa брзо и ефикасно, користећи алате за рад са табелама, ураде извештаје, анализе, статистику, дијаграме.

2. Kако направити добру PowerPoint презентацију (Евиденциони број А-1-1187/18)

Корак по корак приказ коришћења графичког  програмa Power Point 2010, за креирање мултимедијалних презентација (комбинација текста, звука, филмова) у циљу израде фунционалне презентације и унапређења процесa рада (кроз приказ пословања на основу чињеница, графичког приказа праћења процеса, праћења остварења постављених циљева,…). Учесници ће научити дa брзо и ефикасно ураде презентације за приказ извештаја, анализа, дијаграма, едукативног материјала.

3. Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ISO 9001:2015 (Евиденциони број А-1-1185/18)

Приказ и детаљно тумачење новог стандарда ISO 9001:2015 у циљу побољшања свеукупних перформанси организације кроз идентификовање и управљање системом повезаних процеса. Учесници ће стећи нова знања о захтевима стандарада ISO 9001:2015 кроз, корак по корак, упознавање са структуром и прегледом захтева стандрада.

Наручивање програма

Тестови се могу наручити позивом на број 065 3410 353 (Ана Миљковић, едукатор) или избором опиције: Наручите програме (у горњем десном углу сајта). 

После наручивања и уплате на рачун Завода за јавно здравље Врање, полазници ће добити приступне податке (корисничко име и лозинку) и моћи да приступе презентацијама и решавању теста од 50 питања.  

Текући рачун: 840-269667-10

Пиб:100547873