Kако направити добру PowerPoint презентацију

рсд1,000.00

1. Корак по корак приказ коришћења графичког програмa Power Point 2010, за креирање мултимедијалних презентација (комбинација текста, звука, филмова) у циљу израде фунционалне презентације и унапређења процесa рада (кроз приказ пословања на основу чињеница, графичког приказа праћења процеса, праћења остварења постављених циљева, бољег управљања информацијама и подацима) и лакшег доношења важних одлука, планирања даљег пословања.
2. Побољшавања квалитета пословне документације у виду презентација- употребљавајући доказане, конзистентне и поуздане методе за њену израду, чување и архиву.
3. Допринос овог курса је апликативни аспект- презентације које ће полазници добити на сајту могу послужити као приручник за људе који желе научити и свакодневно у раду примењивати програм за креирање мултимедијалних презентација, Power Point.
Која знања ће стећи учесници? Учесници ће стећи нова знања o програму за креирање мултимедијалних презентација, Power Point-у и моћи дa брзо и ефикасно ураде презентације за приказ извештаја, анализа, дијаграма, едукативног материјала.

Opis

Акредитован тест: Kако направити добру PowerPoint презентацију

Циљна група:
– Лекари
– Стоматолози
– Фармацеути
– Биохемичари
– Медицинске сестре
– Здравствени техничари
Евиденциони број Одлуке Здравственог савета: A-1-1310/19
Датум издавања акредитације: 20.05.2019.

Вредност акредитационих бодова за полазнике курса: 5
Број акретитационих питања у тесту: 50
За добијање сертификата неоходно је одговоритаи тачно на 30 питања

Дужина трајања теста у сатима: 5 сати

Едукaтор: Ана Миљковић