Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015

рсд800.00

  1. Приказ и детаљно тумачење новог стандарда ISO 9001:2015 у циљу побољшања свеукупних перформанси организације кроз идентификовање и управљање системом повезаних процеса.
  2. Програм даје смернице за прелазак на нови стандрад ISO 9001:2015 организацијама које имају већ уведен систем према захтевима ISO 9001:2008.
  3. Разматрање и детаљно тумачење новог стандрада ISO 9001:2015 ће помоћи организацијама које немају уведен систем квалитета према захтевима ISO 9001:2008 да уведу стандард ISO 9001:2015

Opis

Акредитован тест: Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015
Аутор: Ана Миљковић
Циљна група:
– Лекари
– Стоматолози
– Фармацеути
– Биохемичари
– Медицинске сестре
– Здравствени техничари
Евиденциони број Одлуке Здравственог савета: А-1-1655/21
Датум издавања акредитације 18.11.2021.
(Одлука број: 153-01-00620/2021-01 о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01)) у октобарском року 2021. године

Вредност акредитационих бодова за полазнике курса: 5
Број акретитационих питања у тесту: 50
За добијање сертификата неоходно је одговоритаи тачно на 30 питања

Дужина трајања теста у сатима: 5 сати