Програм за графо-аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel

рсд1,000.00

1.Корак по корак приказ коришћења програма Microsoft Excel-a у циљу побољшања израде пословне документације и унапређења процесa рада, бољег управљања информацијама и подацима (кроз праћење пословања на основу чињеница, праћења процеса, остварења постављених циљева) и лакшег доношења важних одлука, планирања даљег пословања. 2. Побољшавања квалитета пословне документације употребљавајући доказане, конзистентне и поуздане методе за њену израду, чување и архиву. 3. Допринос овог курса је апликативни аспект- презентације које ће полазници добити на сајту могу послужити као приручник за људе који желе научити и свакодневно у раду примењивати програм за графо-аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excela 2010. Која знања ће стећи учесници? Учесници ће стећи нова знања o програму за графо-аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel 2010 и моћи дa брзо и ефикасно, користећи алате за рад са табелама, ураде извештаје, анализе, статистику, дијаграме.

Opis

Акредитован тест: Програм за графо-аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel
Аутор: Ана Миљковић
Циљна група:
– Лекари
– Стоматолози
– Фармацеути
– Биохемичари
– Медицинске сестре
– Здравствени техничари
Евиденциони број Одлуке Здравственог савета: A-1-1308/19
Датум издавања акредитације 20.05.2019. Вредност акредитационих бодова за полазнике курса: 5
Број акретитационих питања у тесту: 50
За добијање сертификата неоходно је одговоритаи тачно на 30 питања

Дужина трајања теста у сатима: 5 сати