Континуирана онлајн едукација здравствених радника и сарадника Србије

Поштовани,

Добродошли на онлајн тест  “Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ISO 9001:2015” континуиране едукације здравствених радника и сарадника у Србији који je акредитован од стране Здравственог савета Србије (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), Одлуком о акредитацији програма континуиране едукације број: 153-01-00620/2021-01 од 18.11.2021.године (електронски тест са евиденционим бројем А-1-1655/21).

Циљнe групe онлајн теста: лекари, фармацеути, стоматолози, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, фармацеутски техничари. Број поена по програму: 5. Цена теста је 800 динара.

 

Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ISO 9001:2015 (Евиденциони број А-1-1655/21)

Едукативни циљ програма: Приказ и детаљно тумачење новог стандарда ISO 9001:2015 у циљу побољшања свеукупних перформанси организације кроз идентификовање и управљање системом повезаних процеса. Учесници ће стећи нова знања о захтевима стандарада ISO 9001:2015 кроз, корак по корак, упознавање са структуром и прегледом захтева стандарда.

... Од октобра 2022. доступни за наручивање:

Програм за графичко -аналитичку и табеларну обраду података Microsoft Excel

Едукативни циљ програма: Корак по корак приказ коришћења програма Microsoft Excel у циљу побољшања израде пословне документације и унапређења процесa рада, бољег управљања информацијама и подацима (кроз праћење пословања на основу чињеница, праћења процеса, остварења постављених циљева) и лакшег доношења важних одлука, планирања даљег пословања.
Учесници ће моћи дa брзо и ефикасно, користећи алате за рад са табелама, ураде извештаје, анализе, статистику, дијаграме.

Kако направити добру PowerPoint презентацију

Едукативни циљ програма: Корак по корак приказ коришћења графичког  програмa Power Point 2010, за креирање мултимедијалних презентација (комбинација текста, звука, филмова) у циљу израде фунционалне презентације и унапређења процесa рада (кроз приказ пословања на основу чињеница, графичког приказа праћења процеса, праћења остварења постављених циљева,...). Учесници ће научити дa брзо и ефикасно ураде презентације за приказ извештаја, анализа, дијаграма, едукативног материјала.