Организатор KME едукацијa

Завод за јавно здравље Врање

ул. Ј. Ј. Лунге 1, Врање, Р. Србија

http://zjzvranje.org.rs

ПИБ 100547873

Матични број 7205830

Рег. бр. 5-02-00

Текући рачун 840-269667-10

Едукатор: Ана Миљковић, дипломирани информатичар -мастер