Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015

рсд800.00

  1. Приказ и детаљно тумачење новог стандарда ISO 9001:2015 у циљу побољшања свеукупних перформанси организације кроз идентификовање и управљање системом повезаних процеса.
  2. Програм даје смернице за прелазак на нови стандрад ISO 9001:2015 организацијама које имају већ уведен систем према захтевима ISO 9001:2008.
  3. Разматрање и детаљно тумачење новог стандрада ISO 9001:2015 ће помоћи организацијама које немају уведен систем квалитета према захтевима ISO 9001:2008 да уведу стандард ISO 9001:2015

Opis

Акредитован тест: Побољшање процеса рада у здравственим установама применом захтева стандарда ИСО 9001:2015
Аутор: Ана Миљковић
Циљна група:
– Лекари
– Стоматолози
– Фармацеути
– Биохемичари
– Медицинске сестре
– Здравствени техничари
Евиденциони број Одлуке Здравственог савета: А-1-2676/19
Датум издавања акредитације 19.11.2019.
Вредност акредитационих бодова за полазнике курса: 5
Број акретитационих питања у тесту: 50
За добијање сертификата неоходно је одговоритаи тачно на 30 питања

Дужина трајања теста у сатима: 5 сати